خانه » بایگانی برچسب: آثار و فضایل عجیب تلاوت قرآن

بایگانی برچسب: آثار و فضایل عجیب تلاوت قرآن

آثار و فضایل عجیب تلاوت قرآن

یک بررسی مقدماتی در جامعه ما به عنوان یک جامعه مسلمان نشان می دهد آنچنان که شایسته است قرآن مجید در زندگی ما حضور ندارد و این در حالی است که حتی در تلاوت ساده قرآن آثار و فواید ارزشمندی است که ما کمتر بدان آگاه هستیم.بدون شک سبک زندگی دینی مشخصات و شرایط ویژه خود را دارد.

ادامه نوشته »