خانه » نشریات

نشریات

انتشار شماره پنجم از نشریه سراج

جهت دانلود کلیک کنید

ادامه نوشته »

انتشار شماره چهارم نشریه سراج

انتشار شماره چهارم نشریه فرهنگی،دینی سراج دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه زیر نظر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه صاحب امتیاز و مدیرمسئول :هادی راشدی سال دوم / شماره چهارم / آذر ماه ۹۷  جهت دانلود کلیک کنید  

ادامه نوشته »

مجله علمی _تخصصی پزشکی ایمپالس

مجله علمی تخصصی پزشکی ایمپالس ضاحب امتیاز :بسیج دانشجویی مدیر مسئول و سر دبیر :بهزاد احمدیان مدیر اجرایی :هادی راشدی . بهاره امینی   (سال سوم – شماره سوم – تیرماه ۹۷) دانلود

ادامه نوشته »

مجله فرهنگی _دینی سراج

مجله فرهنگی -قرآنی سراج

ادامه نوشته »